Tæt på Naturen

Bodils Terapihave

Find dit yndlingssted i haven, på marken,
i strandskoven eller ved vandkanten.
Oplev det med alle sanser.
Langsomt vil fokus flytte sig fra den travle hjerne
ned til hjerte og krop.


Aktiviteter : fotografere, male på sten, forme i ler,
skrive, tegne, klappe en hest, gå ved stranden
eller bare sidde og nyde livet.. .
Guidet naturmeditation, fortælling og hyggeligt samvær.


Lørdag d. 3. september kl. 10-15.30 Pris: 350 kr, incl. kaffe/te og en let frokost.

Kontakt mig for at tilmelde og høre mere eller ring 65 36 17 47
Bodils Terapihave

TOP      VISION
Jeg hjælper mennesker med at finde deres styrkesider og indre ligevægt og derved skabe både indre og ydre harmoni i pagt med deres omgivelser.Copyright Bodilsterapihave   

Oplev selv Terapihave ved Bodils Terapihave som det sted hvor De kan opleve Haveterapi og hvor HaveTerapi praktiseres i virkeligheden
og hvor du med en oplevelse medHaveTerapi kan opleve et reelt svar på dit behov for Rekreative oplevelser. Terapihavens Historie der fortæller sit eget sprog med
en Ferie i Terapihaven som De kan få gavn af. Se en Haveterapi Kursusoversigt med alle muligheder for at opleve en Terapihave. De kan også opleve Ægteskabsraadgivning og Ægteskabs-tjekher i Terapihaven.