Terapihavens historie.Grønt er sundt for krop og sind ! En tanke, der er ældre end vores tidsregning. Græske og romerske filosoffer anlagde f.eks.skoler i smukke haver og var fortalere for ”grønne byer” flere hundrede år før Kristi fødsel. - Middelalderens klosterhaver gav mulighed for at finde et stille, harmonisk sted til ro og eftertanke, og efter industrialismens gennembrud fik ideen om menneskers behov for frihed fra en travl hverdag og grønne ”åndehuller” - af gode grunde - en ny indfaldsvinkel.

I England blev der i 1600-tallet anlagt grønne pladser i byerne, Hyde Park blev åbnet for offentligheden, og sygehuse og sanatorier blev opført i naturskønne områder eller omgivet af store parker. Efter 1.verdenskrig blev man opmærksom på, hvor meget haveaktiviteter påvirkede soldaternes rekreation positivt, en viden, som også blev brugt efter 2. verdenskrig og Korea-og Vietnamkrigene - Også i vor tid man i England stor succes med at bruge haveterapi i arbejdet med mennesker, der har traumer efter krig og forfølgelse. The National Growth Projekt har siden 1992 hjulpet mennesker fra mere end 20 forskellige lande til at komme i gang med livet igen.

Forskere fra mange andre lande som f.eks. Sverige, U.S.A., Canada og Japan delte Englands interesse for naturens helbredende kræfter. Selv små tiltag kan gøre en stor forskel. En amerikansk undersøgelse af galdestenspatienter i 1970erne viste til eksempel, (efter gennemgang af 9 års journaler) at de patienter, der havde udsigt til blomster og træer behøvede mindre medicin og kunne udskrives før dem, der kun havde udsigt til en mur.
En anden undersøgelse med hjertepatienter i Sverige og U.S.A. i 1990erne: Efter operationen vågnede nogle patienter op i et rum med bare, hvide vægge, andre i et rum med abstrakt kunst på væggene og den tredie gruppe i et rum med naturbilleder. Hos den sidste gruppe faldt blodtryk og puls til det normale leje: Selv i billedform kan naturen gøre en forskel ! I Sverige åbnede Alnarp Rehabiliterings-center omkring år 2000. Her kommer mennesker med det, som svenskerne kalder stressrelateret udmattelses -syndrom og deltager i et forløb på 8-12 uger: Deltagerne vælger hver dag, hvad de vil: Hvile, arbejde i haven, lave keramik, maling, pileflet etc. Planlægning, afspænding, samtaler og positiv evaluering er en del af hverdagen.

Et forskerpar fra Michigan fremsatte i 1989 den teori, at den menneskelige hjerne primært har 2 slags opmærksomhed. Den ene er spontan og opstår, når vi f.eks. hører en fugl pusle i en busk eller ser solen glimte i en våd sten på stranden. En urgammel, ubevidst evne, der også kaldes fascination. Den målrettede opmærksomhed er derimod bevidst. Vi bruger den, når vi skal koncentrere os om en opgave, og den hjælper os også effektivt med at frasortere nogle af de millioner af input, hjernen modtager hele tiden. Men den bliver nemt overbelastet. Vi bliver irritable, får spændinger og søvnbesvær, husker dårligere og er mindre overbærende med andre.

En anden forsker siger det på en denne måde : Hjernen har 2 spor: det sympatiske – kæmp eller flygt – og det para-sympatiske – spis, hvil, sov, hav det godt – med et moderne ord: vær i nuet ! Et eksempel fra naturen til belysning af et ”sporskifte”: En antilope græsser fredeligt, indtil en løve begynder at jage den ! Hvis vi mennesker kører for længe i det sympatiske spor, hvor vi enten ”kæmper” eller flygter mere ,end vi kan holde til, sker der det samme som under den målrettede opmærksomhed. Det er derfor, det er vigtigt, at vi finder sikre veje, der kan bringe os i situationer og miljøer, hvor hjernen kan koble det para-sympatiske spor til og overgive sig til fascinationen for at stresse af og lade op.


I Danmark har bl.a Rigshospitalet i København og Skejby Sygehus i Århus indført nogle af haveterapiens tanker i forbindelse med have-og parkanlæg, på St.Hans Hospital i Roskilde og flere andre steder har man brugt haveterapi i mange år, og netop nu i 2008 arbejdes der - fra Center for Skov, Landskab og Planlægnings side - på at indrette en terapihave efter Alnarp-modellen, i Københavns Univesitets Arboret i Hørsholm. Denne have bliver et demonstrations-projekt i forsknings-og formidlingssammenhæng.
TOP      VISION
Jeg hjælper mennesker med at finde deres styrkesider og indre ligevægt og derved skabe både indre og ydre harmoni i pagt med deres omgivelser.Copyright 2007 Bodilsterapihave   


Billeder Bodils Terapihave